Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Επικοινωνία- Τοποθεσία

Γ΄Σεπετεμβρίου και Αγ. Δημητρίου, Θεσσαλονίκη

T: +30 2310 99 26 30

T: +30 2310 99 26 74

T: +30 2310 99 13 51

T: +30 2310 99 26 72

email: infogym@ad.auth.gr