Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ιστορία

Το Π.Γ. ιδρύθηκε με τον Ιδρυτικό Νόμο 3341/14-22/6.1925 του Πανεπιστημίου μας.

Λειτούργησε αρχικά στο παλιό γήπεδο του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ που ήταν στο χώρο της σημερινής πλατείας του Χημείου. Το προσωπικό του αποτελούνταν από τέσσερις καθηγητές Φ.Α., έναν γιατρό, δύο κλητήρες και καθαριστές. Η γύμναση αποτελούσε υποχρέωση για 2.500 φοιτητές και φοιτήτριες.

Με τη διαμόρφωση του χώρου για τη Σχολή Θετικών Επιστημών, το Π.Γ. μεταστεγάσθηκε στο παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου σήμερα βρίσκονται η Θεολογική Σχολή και το κτίριο Διοίκησης με τους γύρω χώρους.

Με τη δημιουργία των παραπάνω κτιρίων, το 1964 – 65, το Π.Γ. εγκαταστάθηκε με ενοίκιο στη ΧΑΝΘ, όπου παρέμεινε μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου του 1978, για να μεταφερθεί οριστικά στις δικές του εγκαταστάσεις, στη γωνία των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου. 
Μέχρι και το 1983 – 84, οι φοιτητές είχαν την υποχρέωση να πραγματοποιούν έναν αριθμό παρουσιών (παλαιότερα 45 και τελευταία 5). 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σήμερα, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία, περισσότερα από 10.000 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ το χρόνο ασκούνται και παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Π.Γ.