Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ταυτότητα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (ΠΓ) έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του ΑΠΘ. Ειδικότερα, φροντίζει για τις αθλητικές υποδομές και τον εξοπλισμό, εποπτεύει τα αθλητικά προγράμματα και τις δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η παρακάτω επιτροπή προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Φείδας Χαράλαμπος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βράμπας Ιωάννης , Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σέρρες)

Επιστημονικά Υπεύθυνος των έργων του ΠΓ (87747,93794 και 97312)

ΜΕΛΗ

  1. Αχιλιάς Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  2. Δούκα Στυλιανή, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  3. Κουτλιάνος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  4. Μεταξάς Θωμάς, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  5. Παρταλίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)
  6. Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  7. Βαβούρας Θεόδωρος,  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  8. Δήμου Κωνσταντίνος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)
  9. Ζιώγας Νικόλαος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)  
  10. Παπαχαρίσης Βασίλειος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)