Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Προγράμματα Άσκησης

Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο προσφέρονται προγράμματα άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους και τους απόφοιτούς του. Επιπλέον, προσφέρονται και παιδικά προγράμματα.

Είμαι φοιτητής/τρια στο ΑΠΘ
Είμαι απόφοιτος/η του ΑΠΘ
Είμαι εργαζόμενος/η στο ΑΠΘ
Προγράμματα για παιδιά
Προγράμματα για γονείς (ΣΚ)